2008. november 13., csütörtök

372 éve működik hazánk legősibb folyamatosan működő egyeteme.

Az 1635. május 12-n Pázmány Péter esztergomi érsek által alapított nagyszombati egyetem 1635. november 13-n ünnepélyesen megnyitotta kapuit.

Kezdetben csak hittudományi és bölcsészeti kar működött az egyetemen, majd 1667-ben jogi karral bővült. 1769-ben Mária Terézia - a királyi egyetem cím megadása mellett - orvosi fakultást is létesített Nagyszombaton.
Az egyetem 1777-ben Budára, majd hét év múlva Pestre költözött.
Az 1844-es nyelvtörvény értelmében a tanítás nyelve a magyar lett. 1921-ben a budapesti egyetemet Pázmány Péterről nevezték el, 1950-től viseli Eötvös Loránd nevét.

1957 után alakult ki a három karból álló tudományegyetem. 2000-től az ELTE szervezetébe integrálódott a Budapesti Tanítóképző és a budapesti gyógypedagógiai főiskola.
Jelenleg nyolc karon folyik az oktatás: Állam- és Jogtudományi Kar, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolai Kar, Bölcsészettudományi Kar, Informatikai Kar, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar, Társadalomtudományi Kar, Természettudományi Kar.

Nincsenek megjegyzések: