2008. december 30., kedd

A magyar ember erre mulat, nem a "celebekre"

Petőfi Sándor: DisznótorbanNyelvek és fülek...csend,
Figyelem!
Szóm fontos beszédre
Emelem.

Halljátok, mit ajkaim
Zengenek;
Egyszersmind az ég is
Hallja meg.

Hosszan nyúljon, min e
Hurkaszál,
Életünk rokkáján
A fonál.

Valamint e sültre
A mi szánk:
Mosolyogjon a sors
Szája ránk;

S pályánk áldásával
Öntse le,
Mint e kását a zsír
Özöne.

S életünk fölé ha
A halál
Romboló torát meg-
Ülni száll:

Egy gömböc legyen a
Magas ég,
És mi a gömböcben
Töltelék!

Falikép a babaszobába - keresztszemes
Lesznai Anna: Újév napján


Egy egész évet múlttá éltem
S ma megbocsátom minden vétkem.
Ma megbocsátom a szívemnek,
Hogy lanyha volt s nem verte végig
Sohsem a nótát könnyig, vérig.
- Még vannak holnapok és évek -
A sok letünt perc tetemére
Erős inakkal hágva lépek.
Jó hogy olyan nyomtalan halnak
Hangjai a csirátlan dalnak,
Hogy vézna örömek eldőlnek
Tág utat tárva a jövőnek.


/Nyugat, 1910/

99 éve – A Nyolcak első kiállításának megnyitója.

A Nyolcak (1909-1912) a legjelentősebb magyar avantgárd művészcsoport a 20. század elején. Tevékenységük ékes bizonyítéka, hogy a századelő magyar művészete az európai művészetbe integrálódott.


Tihanyi: Tristan Tzara

Tagjai
Berény Róbert, Czigány Dezső, Czóbel Béla, Kernstok Károly, Márffy Ödön, Orbán Dezső, Pór Bertalan, Tihanyi Lajos festők. Vendégképpen csatlakozott hozzájuk két szobrász, Fémes Beck Vilmos és Vedres Márk, valamint Lesznai Anna író, grafikus és iparművész.


Fémes Beck Vilmos: Nő virággal

Czóbel, Kernstok, Márffy korábban tagjai voltak a MIÉNK-nek. A csoport 1909-ben alakult meg, első kiállításukat 1909. december 30-án nyitották meg, akkor még „Keresők” néven. 1911. áprilisi, a Nemzeti Szalonban tartott kiállításuk óta nevezték magukat Nyolcaknak. A Nyolcak művészetére a századelő avantgárd képzőművészeti irányzatai hatottak, a fauves, a posztimpresszionizmus, Paul Cézanne festészete, az expresszionizmus és a kubizmus és a szecesszió.

Czóbel: Hatvani utcarészlet

A századelőn forradalmi művészcsoportnak számítottak. Az új korszak új kifejezési formájának keresői voltak. Vezér egyénisége a csoportnak egyértelműen Kernstok Károly volt, akinek tevékenységét a festészetben Ady Endre költészetének jelentőségéhez hasonlították. Egy ideig be tudtak kapcsolódni a nemzetközi áramlatba, de tagjai hamarosan több felé tájékozódnak.


Kernstok: Üvegablakterv


1912-ben tartották utolsó kiállításukat a Nemzeti Szalonban. Hosszú szünet után 1924-ben megalakul utóduk a KÚT (Képzőművészek Új Társasága) művészcsoport.

Legyen szép napod!


2008. december 28., vasárnap

"És, ha úgy teszünk, mintha meg sem hallottuk volna?"


És ha már a sok vidámság után kellőképpen jó kedvre derültünk, és azt hisszük, hogy a világban újra minden rendben van, vége van a karácsonynak, végre vége a szomorúságnak, jön az új év, a tavasz, keserű csalódás fog érni bennünket, ha továbbra sem változtatunk az életünkön.

Ne gyűjts be semmit, add oda a huszadik hűtőszekrényed tartalmát annak, aki valóban rászorul. És legfőkébb nézz szembe önmagaddal, és tudd, hogy a felmentéseid önmagaddal szemben álságosak.

A mai nap gondolata:

Minden este vizsgáld meg a napodat: be tudtad-e tartani a szükséges és elégséges mértékét?
...

Közeledik a szilveszter

Néhány tánc kialakulásának rövid története


Bécsi keringő

Viktória királynő uralkodása alatt szinte végig népszerű volt a gyors-, vagy "bécsi" keringő. Ez a XX. században egészen az amerikai jazz dallamok Európába érkezéséig fennmaradt.A gyorskeringőnek a kétségtelen népszerűsége a sok jó zenének és zeneszerzőnek köszönhető. Webber "Felhívás keringőre" operettje, Chopin keringője, Lehár Ferenc "Vígözvegye" is növelte a keringő egyetemes népszerűségét.A tánc dél-németország és Bajorország (Bavaria) területén született az 1780-as évek elején, ahol "Die Ländler"-nek nevezték. Fő jellegzetessége, hogy párban gyorsfordulatú figurákat táncoltak. Így érkezett Bécsbe, ahol a sajátjuknak tekintették. A XIX. században Johann Strauss és fia százával szerezték a gyors ütemű keringőket. Az ifjabb Johann szerezte a "Denevér"-t és a "Kék Duna"-t. A tánc így bécsi keringőként vált ismertté és mindenütt táncolták Bécsben, Párizsban, Londonban és New Yorkban egyaránt.

Angol keringő

Az Angol keringő a 1920-as években a Bostonból fejlődött ki, mely a Bécsi keringő utódja volt. Érdekessége, hogy a régi "kerek" fordulók mellett már az "egyenes irányú mozgás" új elemeit is tartalmazta. A 19. század elején a keringő divatba jövetele megbotránkoztatta az angol társadalmat. Azelőtt a férfi szemből sohasem karolta át a hölgy derekát, hogy szinte átölelve keringjen vele körbe a bálteremben. A táncosok láthatóan saját örömükre táncoltak, ami annyira bámulatba ejtette a nézőket, hogy megfeledkeztek a szórakoztatóikról. A hatást tovább növelte a klasszikus balettból átvett kifelé fordított lábujj, amit akkoriban még sokan táncoltak a báltermekben. Az idősebb generáció meglehetősen rosszallotta, viszont az akkor uralkodó Viktória királynő, aki jártas volt a báli táncokban, rendkívül szerette.Szerencsére a heves ellenkezés lassan lecsillapodott és a keringő változatosan izgalmas karrierrel megpatinásodott. Manapság két meghonosodott formáját táncolják, amiben jól érezhető a tánc karaktere. Az egyik a lassú (vagy angol), a másik a gyors (vagy bécsi) keringő.

Slowfox és Foxtrot


A társasági foxtrot egy nagyon kifinomult és folyamatos tánc. A nagyon egyéni és a nemzetközi stílust talán az jellemzi a legjobban, hogy nagyon véletlenszerű hatással leplezi a lendület erősségét, ami a ritmusnak korántsem véletlenszerű kifejezése. Az elnevezés az első világháború után született meg és a táncot csak évekkel később szabványosították. Az ötlet csírája Amerikából származik - sok más tánccal együtt -, válaszként az új ritmusokra. Még tisztázatlan hogyan került oda, de az világos, hogy az első világháború előtt New York már lázban égett a foxtrottól.

Quickstep

Ennek a táncnak nehéz nyomon követni a történetét. A többi társastánctól eltérően, az ihletés nem egy hirtelen felbukkanó új ritmusból vagy egy sajátos zenéből származik, hanem a színpadokon és filmeken alakult ki.1928-ban a szérűs kertekben gyűjtötték össze - a nyuszi ölelés (Bunny-Hug), pulyka ügetés (Turkey Trot) stb - a népszerűségüket már elvesztett táncokat, függetlenül az akkori versenytáncoktól mint a slowfox, a keringő, a tangó és az one-step. A quickstep jellegzetessége, hogy folyamatos előre és hátra haladólépései "egyenes irányúak" párban táncolják és határozott csípőből lendülő lépésekkel könnyedén siklanak körbe a parketton. Zenéje fürge és eleven.

Charleston

Nagy változások voltak a táncban, az együttesekben és a tánczenében. Új izgalmasabb ritmusok születtek, a fiatal embereknek lehetőségük nyílt az improvizálásra, az otthon gyakorlásra. A lemezek a vezető "nagy együttesek"-kel kézbe kerültek és az akkoriban feltűnő Jazz zenét népszerűsítették. Így a one-step zenéje kiment a divatból. Ahogy a zene meghalt, úgy vele halt a tánc is. Az együttesek a rádión keresztül szó szerint hallatták a dallamokat a táncosok pedig követték a ritmust, így jött létre a foxtrot, amelynek zenéje már sokkal gyorsabb ütemű.


Majd jött a charleston őrület. Egy szabad ütemű tánc, egészen rendkívüli életerővel. A charleston egyesítette a térd lazítás és feszítést a lábfej be-kicsavarásával, valamint partner nélkül az ellentétes karlendülettel. A táncparkett így cséphadaró karok és lábak tömegévé vált, de nem sokáig, mert "Kérem a charlestont csendesen" és "Kérem ne rúgjanak" feliratok tűntek fel, amit szigorúan betartattak. Így a Charleston legyöngült és meghalt, de maga után hagyta az akkori fiatalok rendkívül élénk kifejezésmódját.

Tangó

A tangót már sokféleképpen jellemezték romantikus, dramatikus, egzotikus, kifinomult, egyszerű és esztelen táncként. A kezdő táncost meglepheti, hogy olyan könnyen nyújtja magát, hogy az már szinte túlzás viszont gyakran nehéznek tűnik, ha felveszi az általa tanult táncok sorába. Története elég hosszú. Érdeme, hogy egyéni és elbűvölő, valamint egy kimagasló népszerűségi korszaknak örvendett. A tangót a csikósok (gaucho-k) kezdték táncolni. Ezek a briliáns lovasok Argentína keleti lejtőinek a La plato Pampas-nak a bennszülöttei. A tánc ritmusa az élénk ütemű és melodikus zenéből ered, amit pihenésként játszottak a szalonokban és csárdákban. A népszerűsége oly nagy volt, hogy Argentínában közvetlenül az első világháború előtt be volt tiltva. Emiatt természetes egyszerűségéből kétségtelenül vesztett de megtilthatatlanná vált.
A sikeres tiltakozás eredményeképpen a tangó felbukkant Párizs éttermeiben és éjszakai szórakozóhelyein. A stílust "kanyargós" és "kifinomult" szavakkal jellemezték, de a “hiteles atmoszférát” teremtő beözönlő gitárosok és "honi" zenekarok sok rajongót vonzottak. Népszerűsége hamar átterjedt Angliába is és mindenütt tangó teákat rendeztek, ahol egyáltalán helyet lehetett találni. A Hotel Savoy az elsők közt volt, ahol néhány kitűnő zenészt felvéve bemutatták a tangót. De bemutatókat tartottak a színházakban és táncklubokban is.
Népszerűsége az 1914-es világháború hadüzenetével elhalványult, de újraéledt, amint a fontosabb estélyeken tangó versenyeket kezdtek rendezni és újra színházi bemutatókat tartottak.

Szamba

A szamba élettel teli, sajátosan erős ritmusú tánc. Afrikai eredetű, ahonnan Brazília északi részébe, Bahia-ba került a cukorültetvényekre. Fokozatosan elvesztette szertartásos jellegét és Brazília nemzeti táncává vált.A szamba a Rio de janeiroi karneválon tűnt fel először és innen vált közismertté. A bahiaiak a cukorültetvényekről és mások a falukból Rioba utaztak az éves fesztiválra. Így a ritmusosan finom árnyalatok bemutatása révén fokozatosan az utca, a kávézók és báltermek táncává vált, míg végül a zene és a tánc Brazília nemzeti táncává fejlődött.Eredetileg nagyon erős kézmozgással táncolták, ami szertartásos eredetű volt. Egy kis növényaromás dobozt két kézzel fogva húztak el a táncos orra előtt, hogy az izgató illattal “kábítsák”. Sok egyéni kifejezés volt a táncban, majd a lépései egyesültek az indián macsicssal (Maxixe), mielőtt társas tánccá vált.


Cha cha chaA cha cha cha talán a legnépszerűbb latin-amerikai tánc. A neve végig gördül a nyelven és ritmusa könnyen érthető. A tánc a zenén keresztül szinte önmagáért beszél. A dobok ritmusa szinte azt mondja "cha-cha-cha-lép-lép".A tánc kubai eredetű. Előfutára a mambó, amely gyorsabb és inkább a gyakorlottabbaknak való. A zenében sok népszerű melódiát lehetett illeszteni a cha cha cha ritmusához, így folyamatos maradt az érdeklődés a tánc iránt.

Rumba

A "rumba" szó valójában egy általános kifejezés. Különböző táncokat foglal magába, melyekből néhány a következő: Afro-Cuban, Son, Son-Montuno, Danzon, Guajira, Mambo, Conga, Guaracha, Nanigo. A tánc sok forrásból jött. Részben Spanyolországból, részben Afrikából ered, de főleg Kubában fejlődött ki. Az afrikai hatás a 16. századból jött Európába, a feketék behozatalával. A táncot a kakas léptei ihlették, ezért mutat hasonlóságot a Chilei nemzeti tánccal a "Cueca"-val. Kezdeti formájában a fehéreket inkább megbotránkoztatta, ezért az évek folyamán "finomították". Spanyolországban a boleró ősrégi tánc, amely jelentősen módosult, mikor bekerült a kubai táncba és "kreol bolero" (Criollabolero) néven vált ismertté. Manapság a "rumba", a "son" és a "boleró" kifejezéseket lehet hallani, de ezenkívül még sok más magyarázat is van ezen táncok létrejöttéről. Ugyan a tánc minden ritmusban hasonló, de a tempó tekintélyesen módosulhat.

Latin-Amerikában és az USA-ban a rumba gyors tánc, a "son" közepes tempójú és a boleró lassú.1920 és 1950 között a kubai tánctermekbe az amerikai típusú jazz és boogie-woogie tört be. Így ritmusa megalkotta az új, kevert típusú kubai jazz formát. Alapjában véve a rumba a latin-amerikaiak tánca, ritmusa és kifejezése elbűvölő, melyben a hölgy táncos kifejezheti a kecsességét és nőiességét, amit a férfi kiemelhet, mialatt élvezheti a zene varázsát és az élet hamisítatlan szépségét.
Akármilyen is volt az eredeti formája és akárhogyan alakult is, végül a rumba a föld legtöbb országában élvezhető, látványos és könnyen megtanulható társastánccá lépett elő.

Paso doble


A paso doble spanyol eredetű tánc. Alaplépései menetelő vagy lépegető (one-step) jellegűek, amivel higgadtan fejezik ki a bikaviadal izgalmait és színeit nyújtó zenét.Mindemellett Franciaországban fejlesztették társastánccá.

Egyszerű változatait táncolták francia részekkel tarkítva, melyben a spanyol stílushoz a délvidék járt közelebb. Végül a franciák néhány ritmusos lépésre egyszerűsítették a táncot. A hívást fejezi ki, mint mikor a torreádor kihívja a bikát.

Jive


A jive-ot az USA-ból az amerikai közlegények vitték Angliába a második világháborúban, nagy változást okozva ezzel az angol társastáncban. A tánchoz a háborús élet adta a hangulatot. Akrobatikus fejlesztéssel, emelésekkel és izgalmas ugrásokkal, létrehozták a “rángatózó"-t (Jitterbug), Emiatt alkalmatlanná vált a táncos szórakozóhelyeken való táncolásra és veszélyes is volt, de ez alól kivétel a versenytánc és a színpad, amin keresztül különbözõ néven vált ismertté, úgy mint "Lindy", "nyugati sikló lendület" (West Coast Swing), "amerikai lendület" (American Swing), "ringás és görgetés" (rock and roll), de talán még több neve is volt.

Annak ellenére, hogy valamennyi új elnevezés némi különbséget is hozott, az alapok azonosak maradtak; a férfi a karja alatt balra és jobbra fordíthatja a hölgyet, főleg helyben topogva a ritmust, a hölgy néha körzéssel, néha a férfi mögött fordulva kerüli a férfit. A jive meglehetősen szűk helyen is táncolható, ha zsúfolt a parkett. Minden táncosnak szüksége van erre a táncra, mert az újjászülető nagy együttesek évek óta játsszák ezt a zenét és sokan táncolják.

Rock & Roll


A Rock & Roll jellemzője a gyors, lendületes zene. A Rock & Roll függetlenül attól, hogy régi vagy új zenére szól, ma is – csakúgy, mint hajdanán - lelkesíti az ifjúságot, és az 50-es évek Rock & Roll-generációját is újra lázba hozza. A zene és a tánc is megtalálta helyét. A tánc társaságképes lett.Elvis, a fekete hangú fehér énekes, az ifjú szívek csábítója polgárpukkasztó, izgató csípőmozdulataival és utánozhatatlan énekével célba talált. A zene fejlődése érdekében ugyan édeskeveset tett, de mint előadó, énekes és egész generációk bálványa mégis utolérhetetlen maradt. A Rock & Roll - zenéjét és ritmusát tekintve - nemcsak a legviharosabb táncok egyike, de egy egész irányzat születése is neki köszönhető. A tánc önállósíthatta magát végül azok számára is, akik azt korábban vadul elutasították.

A Rock & Roll első virágkora az 1954 és 1958 közötti évekre datálódik, habár ekkor még alig különböztethető meg az akkori rhythm & bluestól, melynek oka az, hogy a tánc három nagy zenei irányzatból fejlődött ki: a jazzből, a country & western stílusból, amit csaknem kizárólag fehérek játszottak, és a rhythm & bluesból, Amerika déli államainak afroamerikaiak által játszott zenéjéből. A fajok elkülönítése sokáig megakadályozta e különböző stílusirányzatok kölcsönhatását - legalábbis hivatalosan. A rhythm & blues a 40-es és 50-es években a "fekete" szórakoztató zene szinte minden kifejezésformájának gyűjtőmedencéje volt, miközben a 40-es évek swing- és jazzelemeit is magába olvasztotta; kiváltképpen a boogie-woogie-éit, amely egy jazzel rokon blues piano stílus.

Mambó


A Mambó kezdetben egy afrokubai zene elnevezése volt. A szó a vallási fogalomkörből származott és szent cselekedetet jelentett, azonban több nép gyülekezés és társalgás jelentésben is ismerte. A dobokat régen szent eszközöknek tekintették és úgy gondolták, hogy a mambó zene közben ezek a szent eszközök beszélgetnek egymással és az istenekkel. Azt, hogy mindegyik zenész a saját ritmusát játszotta különböző hangfekvésben - nevezték Mambónak. A II. világháborúban a kubai zenészek USA-ba való bevándorlásával az észak-amerikai Jazz összefonódott a kubai ritmusokkal. Visszatértek az eredeti kubai lépésekhez, s ez szolgált alapult a Rumba angol szisztémájához. A Mambó nincs úgy átkoreografálva, mint a versenytáncok, hanem formájában szabadabb, és kecses lezserséggel bájol el minden nézőt és táncost. 1987-ben - évtizedekig tartó elfeledettség után - egy filmhullám kapcsán tért vissza a Mambó a köztudatba, s elsősorban a fiatalság körében hódított. A "Dirty Dancing" című amerikai filmsiker nyomán, táncláz tört ki. Zenéje a Sambához, lépései viszont a Rumbához hasonlítanak, ezért a Mambónál Rumba Swingről beszélhetünk. A Mambó manapság divattáncként ismeretes.

Boogie-WoogieA Boogie-Woogie alapvetően egy Swing eredetű tánc, amely az '50-es években a Rock & Roll elterjedésével vált népszerűvé Európában. Az Egyesült Államokban nevezik néha a Swing európai stílusának, változatának is. Egy igazi Boogie táncos nem előre betanult koreográfiákat sajátít el, hanem a saját egyéniségével próbálja visszaadni a zene hangulatát. A zenére próbálja meg "rátenni" a figurákat, a más Swing táncból átvett elemekkel érezteti a zenei váltást. Rock and Roll-os bulikon, koncerteken, szórakozóhelyeken - korosztálytól függetlenül - művelhető és gyakorolható tánc.

Az eredeti Boogie elsősorban zongorára és nem énekhangra íródott zenedarab volt. Közvetlen hatással voltak rá a korábbi Jazz irányzatok, legfőképpen a Blues, de itt már a dallam felgyorsult, felvillanyozódott és a zenei sokszínűség eredményeképpen megszülető Boogie, amelynek makacs ritmusai és rövid dallammotívumai a folyton utazó, vándorló feketék fülének oly ismerősen csengő vonatzakatolást adták vissza, rövid idő alatt meghódította Amerikát. Lényege az erősen hangsúlyos és állandóan ismétlődő akkordok, valamint a zongorista bal kezével megszólaltatott ritmusok. Zene ritkán volt ilyen átütő erejű a Jazz hazájában.
Salsa

A Salsa több latin ritmusos zene evolúciójának eredménye. New Yorkban tűnt fel először a '30-as évek elején (miután Kubában, Puerto Rico-ban a szociál-politikai helyzet miatt nem volt szabadság, még a zenében sem). Azt állítják, hogy az Afro-jazz-ből származik, amit majd több latin ritmussal kevertek a Karib térségből érkező emigránsok, akik a New Yorki Spanish Harlemben nőttek fel többi hazafi társaikkal együtt, és mai Salsa néven ismert zenét hoztak létre. A '80-as években lett újra népszerű más zenei irányzatokkal, mint az erotikus és a romantikus Salsa.

Country

Az angol, a skót, a francia és az ír telepesek hagyományok útján terjedő zenéjéből származik. Amikor Amerikába átkerült, összeolvadt egyetlen stílussá a fehér és a fekete kultúra, amiből aztán az idők folyamán némi csiszolással kialakult az a zenei irányzat és műfaj, amit ma country-ként ismerünk. Régi neve a Country folk volt.

Forrás: maya50

Eltűnőben a világ tíz természeti csodája

Valdíviai őserdők (Chile, Argentína) mangrove mocsarakban élő bengáli tigrisek (India, Sunderbans) Jangce folyó (Kína) Amazonas (Brazília) lazacok (Bering-tenger, Alaszka) olvadó gleccserek (Himalája) Kelet-Afrika erdei és tengerparti területei

Ausztrália partjainál a Nagy Korallzátonyt a melegedő tengervíz okozta korallfehéredés (korallfehéredés: A klímaváltozás miatt növekszik a tengervíz hőmérséklete, minek következtében a korall-állatkákkal szimbiózisban élő, és azok színét adó algákban sérül a fotoszintézishez szükséges egyik protein. Mivel ezek az algák így már nem tudják élelemmel, energiával ellátni gazdájukat, az kilöki magából őket. A korall élete attól függ, mennyi algát tud megtartani. Ha mindet elveszíti, elpusztul és kifehéredik. Ezt a jelenséget nevezik korall-fehéredésnek. Elegendő egy tartósabb 2 ºC-os felmelegedés, és a pusztulás elkezdődik.veszélyezteti.)
A korallzátonyokhoz kötődik a tengeri élőlények egynegyedének élete, így pusztulásuk végzetes számos állatfajra nézve. A tengerben élő és korallzátonyokon táplálkozó cserepes teknősöket (Eretmochelys imbricata) azonban nem csak a táplálkozóhelyek elvesztése fenyegeti, hanem a klímaváltozás más következményei is.

Homokos tengerpartokon rakják le tojásaikat, ám az emelkedő tengervízszint elmossa fészkelőhelyeiket. A magasabb hőmérséklet hatására a tojásokból kikelő kisteknősök neme gyakrabban nőstény, mint hím, továbbá ha az óceáni áramlatok sebességében, irányában változás áll be, a vándorlásuk is lehetetlenné válhat.

A világ második leghosszabb folyója, az Amazonas mentén 2050-re feltételezhetően 2-3 °C-kal nő az évi átlaghőmérséklet. Ezzel együtt csökken az éves csapadék mennyisége, így az amazonasi esőerdők 30-60%-a száraz szavannává alakulhat. A trópusi növényzet ilyen mértékű átalakulása és a vízhozam jelentős csökkenése tovább befolyásolja a Föld atmoszféráját és az óceáni áramlatokat.


A Himalája gleccserei évente 10 métert rövidülnek a gyors olvadás következtében. A folyamat hatással van a belőlük táplálkozó folyók vízhozamára is, először rendkívüli áradásokat, ám később vízhozamcsökkenést és vízhiányt okozva. A Himalájában eredő Jangce vízhozamának csökkenése Kínában komoly vízellátási problémákhoz vezethet, pedig 450 millió embernek nyújt ivóvizet, táplálékot és energiát. A térségben máris tapasztalhatóak az átlagosnál gyakoribb és nagyobb viharok, áradások, földcsuszamlások, majd ezek után katasztrófikus méretű szárazságok.

A Chile és Argentína területén fekvő Valdíviai őserdőket a szárazság fenyegeti, ha a területet vízzel ellátó Andok gleccserei eltűnnek. Az itt élő, 3000 éves kort is elérő patagón ciprus (Fitzroya cupressoides) nagyon fontos a klímakutatások számára: évgyűrűiből kiolvasható, hogyan változott a hőmérséklet a fa élete során.

"Csak az üvegházhatású gázok kibocsátásának nagymértékű csökkentése állíthatja meg a világ természeti csodáinak teljes pusztulását." - nyilatkozta Csáki Roland, a WWF Magyarország igazgatóhelyettese. "A legnagyobb kibocsátó országok kormányainak eddigieknél sokkal határozottabb klímavédelmi intézkedéseket kell tenniük, hogy elkerüljük a katasztrófát."

Forrás: WWF Magyarország

A téli hidegben jó nézni ezeket a képeket

Utassy József: Megvesz az Isten hidegeVarjakkal a város tele
megvesz az Isten hidege,
megvesz az Isten hidege!

Nem kék az ég, hanem fakó,
s miként a csont, ropog a hó,
miként a csont, ropog a hó.

Fákon, pucér bokrok alatt
rigók gyászolják a nyarat,
rigók gyászolják a nyarat.

Szomorúak, búsak, némák:
csak a telet vészelnék át,
csak a telet vészelnék át.

Csak e jégvirágos telet:
aztán zenghet a kikelet!
Ugye, kis cinkék, verebek?

December 28. - Aprószentek

Jézus születése idején Heródes volt a zsidók királya.


Amikor meghallotta, hogy Jézus a király megszületett, szörnyű haragra gerjedt, mert féltette hatalmát. Elhatározta, hogy megöleti az újszülött Jézust.

Mivel nem tudta megtalálni a Szent Családot, elrendelte, hogy minden két évesnél fiatalabb fiúgyermeket öljenek meg Betlehemben.
A Szent Családnak sikerült kimenekülnie a városból, messze Egyiptomba, de sok gyermek esett áltozatul a vérengzésnek.


Ennek a gyermekgyilkosságban az áldozatai az "aprószentek", de azokra a gyermekekre is e napon emlékezünk, akik kicsi korukban haltak meg azóta bármikor és bárhol.Szép napot kívánok!


2008. december 24., szerda

Csaba testvér karácsonyi levele


,,Egy új világ kapujában állsz, előtted szűz földek, birodalmak vannak. Tégy félre mindent, add el a limlomot, árát oszd szét a szegényeknek, indulj el, szeress! Minden a tiéd lehet, hódítsd meg, lakd be Isten Országát!" - mondja kétezer éve a mi Urunk Jézus Krisztus. Mondja! És milyen kevesen indultak el? De ki útra kelt, és célba ért, azt boldognak mondják az emberek.

Higgy!!! Ki látott már hódítani hitetlen sereget? Indulj el! Isten Országa előtted van!
Az Út maga a Mester, légy vidám, játssz a napfényben. Jézus mikor közénk jött nem bölcs beszéddel, eget rengető csodákkal kezdte, hanem szelíd mosollyal, gyermeki kacagó játékkal, harmincéves csendes munkával, kitartó növekedéssel a jóban az emberek örömére és a Mennyei Atya dicsőségére.
Te is indulj csendesen! Adj oda mindent! Az önzetlen munkát keresd, a szolgáló szeretet legyen az útitársad. Az emberek mindennapi gondját oldva, társa leszel a világot tovább teremtő Istennek. Mindegy, hogy hol kezded, csak szeress nagylelkűen. A szívek és vesék vizsgálója látja tetteid.
A nagy dolgok ajándékok, ne törtess utánuk, neked csak alázattal le kell hajolnod értük, át kell venned őket. Egy jó barát, egy váratlanul felpattanó kapu mely a határtalan távlatokra nyílik, a gazdag terméstől hozzád lehajló ágak, az új ország ajándékai. Ahogy mind beljebb mész Isten Országába, itt is, ott is ajándékok várnak! Ne loholj semmi után, Atyád szeret, gondodat viseli - te hálás szelídséggel ajándékainak örvendezzél.Ahogy haladsz, a fény mindent beragyog, minden olyan egyszerűvé válik, és te csendben meglátod az összefüggéseket, Istened gondviselő jóságát. Ha figyelsz, felfedezed, hogy a Gonosznak nincs se keze, se lába, de aljas, vacak, ócska, csillogó dolgokkal szeretné megvenni kezed, lábad, hogy általad ártson. Nyelvedet akarja, hogy rút bűnökkel téged és környezeted bemocskoljon, szétszakítsa családodat. Ne foglalkozz vele, nincs hatalma feletted, te menj tovább. A benned lévő Lélek vezet. Bízzál benne! Ha elestél volna, kezdd újra, ha kell ezerszer, Isten megbocsát az elesettnek.

A legszebb álmaid, őszinte, tiszta vágyaid által Isten szól hozzád, vezet. A Szentírásban veled beszél: Anyád méhében kiválasztott! Örök szeretettel szeret! Ha nem szeretne, meg sem teremtett volna. Nevedet tenyerébe írta! A hegyek megmozdulhatnak, a halmok táncra perdülhetnek, de az én szeretetem nem hagy el soha. Mindezt neked mondja az Úr!Persze néha úgy érzed, hogy rád szakad az ég, de te bízzál, erődön felül nem próbálnak meg. Ha kicsit félsz is, ne torpanj meg, menj tovább, a Végtelen vár reád. Az örökkévalóság elkezdődött, minden nappal beljebb mehetsz a csodába. Ha figyelsz, mind intenzívebben értheted meg Istened bölcsességét, hatalmas erejét, irántad való végtelen jóságát. A végtelent csak végtelen idő alatt barangolhatod be, de te halhatatlan vagy.
Ne félj! Te csak menj alázattal! A csodák lassan térdre kényszerítenek, Istenhez fordítják arcodat.Az utadon semmi nem magától érthető, mert minden ajándék: a lehulló eső szülőanyát talál a sáros földben, mely forrásában oly tiszta, hogy belőle benned élet fakad, oltja szomjadat, hordozza bomló, kacagó jókedvedet. Ugyanaz az a víz, mely neked életet ad, az ibolya kibomló kék szirmaiba csodás illatként árad szét a tavaszi zsongásban. És ugyanaz a víz a tőkén keresztül utat talál, és otthonra lel a szőlőfürtben, melyet gondos kezek kipréselnek, s az édes must a hordó remeteségében erőt gyűjt, majd dallá változik szívedben. A fejedben egy kis mirigy parányi váladékával szabályozza a szomjadat, oly csendes alázattal, hogy csak ha beteg lesz, veszed észre, hogy van. Csoda?! De ki tudná felsorolni, a csodákat évmilliárdok fejlődésének gyümölcseit.

Atyám mind máig munkálkodik, én is munkálkodom, mondja a Mester. A naprendszerünk talán ötmilliárd évvel ezelőtt született! Mennyi isteni munka vezeti léptedet a semmiből a mába? Az egyház nem a majmoktól, az élő állatoktól, hanem az élettelen porból származtat tégedet. Porból lettél és porrá válsz, mondják fejednél a temetésedkor. Hiszem, hogy majd egykor az emberiség bölcsei megrajzolják e semmiből induló hatalmas diadalmenetet, mely az élettelen anyagon keresztül az öntudatra ébredő emberhez vezetett. Mekkora öröm lehetett a teremtő Atyának, mikor gyermeke két lábra állva elindult, és kimondta első szavait. Minden lépés megtételére évezredeket vár az Isten. Térdre borulok e végtelen türelem előtt. Te is haladsz, fejlődsz szépen, bomlasz akár a hajnal, vagy a világ, vagy az emberiség.

Persze tudom, sokan azt mondják majd neked, hogy utunk helyben topogás, a semmiben való forgolódás. Ne hallgass rájuk! Te a kezedet fogó Istenben bízzál. Jézus születésekor egymást adták-vették még az emberiség bölcsei is. Bethlen Gábor azt mondta: "Bár békeszerető ember vagyok, még is negyven csatában több ezer ember vérét ontattam." Sokak szerint az volt Erdély aranykora. Milyenek lehettek a hétköznapok? Édesapám még a kommunizmus elején egyetlen verséért, mellyel senkit nem bántott, csak őszintén írt, hét év börtönt kapott. Hidd el, bomlik, növekszik, szépül a világ, s te benne csendesen, nyugodtan haladj. A holnap szebb lesz, mint a ma! Mert Isten építi megállíthatatlanul benned, ha akarod, általad a világot. Hegyeket mozgató csodatevő erő van szívedben, önmagadat tudatosan elvesztve fakadnak fel forrásaid, válsz magad is életadó forrássá. Az önzés, magad keresése önmagadba zár, lefolyás nélküli tócsa, mocsár leszel, elkerül mindenki, és ez a halál.Indulj el, csak szeress önzetlenül, s a szeretet mindenre megtanít.

Csaba testvér

Karácsonyi rege


Áldott, kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket kívánok minden igaz embernek!


2008. december 21., vasárnap

Önálló minta - keresztszemes


Kép hozzáadása

Romhányi József: Sanyarú sors


Sanyarú sors, Te szabtad rám gúnyámat,
céltábláját, az emberek gúnyának.
Engem senki nem cirógat, becézget,
mert a bőröm egy kicsit recézett.
Hogy irigylem a nercet, a hódokat !
Nekik kijár elismerés, hódolat.
Hányszor kértem a bennfentes rókától,
hogy legyen az én ügyemben prókátor.
Könyörögtem : Szólj a szűcsnek, bátyuska
protezsálj be prémesállat státusba.
Vagy vegyen be legalábbis bélésnek,
De hiába! nem enged a kérésnek.
Értékemért agyon sose csapnának,
nem kellek én se muffnak, se sapkának...
Így kesergett sündörögve, bújkálva,
míg egy fakír nem került az útjába.
Az felkapta, s gyönyörködve vizsgálta :
- Jössz a szögeságyamra, Te kispárna.!

Zenéljünk!

Wass Albert: Karácsonyi mese

Nagyapánk ott ült szokott helyén a kandalló mellett, s olykor egy-egy bükkfahasábot vetett a sziporkázó tűzre. A szűzdohány füstje kék felhőbe burkolta pipázó alakját ott a nagyszoba végiben, s ezüstös szakállán olykor megcsillant a láng.
Mi gyermekek a mennyezetig érő, gyertyafényben izzó karácsonyfa körül álltunk elfogódottan, és izgalomtól elmeredt szemmel, és sóvár pillantásokat vetve a karácsonyfa alatt fölhalmozott ajándékokra, hűségesen elénekeltük a Mennyből az angyal összes verseit.
Ének után apám fölolvasta a betlehemi csillag történetét a Bibliából, elmondtuk közösen a karácsonyi imádságot, s azzal nekiestünk a játékoknak, akár karámba szorított birkanyájnak az éhes farkascsorda.
Kis idő múltával nagyapánk megszólalt ott a kandalló mellett a maga érdes vénemberhangján:
- Aztán tudjátok-é - kérdezte -, hogy miképpen keletkezett tulajdonképpen a karácsony?
- Akkor született a Jézus Krisztus - felelte Margit húgom okosan új babaháza előtt térdepelve, s nagyapánk bólintott rá.
- Ez igaz - mondta -, mert hogy ő volt az Úristen legnagyobb karácsonyi ajándéka az emberi világ számára. De maga a karácsony már régen megvolt akkor. Ha ideültök mellém a tűzhöz, elmondom, hogyan keletkezett.

Köréje gyűltünk a szőnyegre, mindegyikünk valami új játékot cipelve magával, s figyelmesen lestük a száját, mert nagyapánk nagyon szép és érdekes meséket tudott ám.
- Hát az úgy volt - kezdte el, miután nagyot szippantott a pipájából -, hogy réges-régen, amikor Noé apánk unokái megépítették volt a Bábel tornyát, s annak ledőlte után nem tudták megérteni egymást többé, mert az önzés összezavarta a nyelvüket, az irigység és az elfogultság egyre jobban és jobban kezdett elhatalmasodni ezen a földön. Aki nem volt olyan ügyes, mint a szomszédja, azt ölte az irigység, hogy a másiknak szebb háza van.
Aki rest volt megművelni a földjét, az irigyelte azt, akinek szebb búzája termett, s mikor az irigykedés már igen-igen elhatalmasodott az embereken, akkor megszületett benne a gonoszság. A rest lopni kezdett, a tolvaj gyilkolni, s a kéregető rágyújtotta jótevőjére a házat.
Addig-addig, hogy egy napon aztán az Úristen odafönt az égben megsokallotta az emberek gonoszságát, s rájok szabadította a sötétséget és a hideget.
A nap eltűnt az égről, a vizek befagytak, s a rablógyilkos számára nem termett többé semmi az elrablott földön. Nagy fázás, éhezés és pusztulás következett ebből az egész emberi világra. Mikor pedig már közeledett erősen az idő, mikor minden emberi életnek el kellett volna pusztulnia a földön, az Úristen odaintette maga mellé kedvenc angyalát, a Világosságot, és ezt mondta neki: "Eridj le, hű szolgám, s nézz körül a földön, melyet gonoszsága miatt pusztulásra ítéltem. Vizsgálj meg minden embert, asszonyt és gyermeket, s akinek még megtalálod egy csöpp kis nyomát a jóságnak, annak gyújtsál gyertyát a szívében. Én pedig majd az utolsó előtti napon alánézek a földre, s ha csak egy kicsike világosságot is látok rajta, megkönyörülök az emberi világon, s megváltoztatom az ítéletet, amit kiróttam rája."
Ezt mondta az Úristen, s a Világosság angyala alászállott a földre, hogy teljesítse a parancsot.


A föld sötét volt és hideg. Mint a csillagtalan, zimankós téli éjszaka, olyan. Az emberek tapogatózva jártak az utcákon, s akinek még volt egy darabka száraz, fagyott kenyere, az elbújt vele a pincék mélyére, hogy ne kelljen megossza mással. Egy birkabőr bundáért meggyilkolta apját a fiú, s akinek még tűz égett a kemencéjében, az fegyverrel őrizte szobája melegét a megfagyóktól. Az angyal nagyon-nagyon elszomorodott, hogy hasztalan járta az emberi világot, mert nem talált benne sehol egy fikarcnyi jóságot sem.
Lassanként kiért a városból, s ahogy a dűlőúton haladt fölfele a hegyek irányába, egyszerre csak összetalálkozott a sötétben egy emberrel, aki egy döntött fát vonszolt magával kínlódva.

Kiéhezett, sovány ember volt, s csak szakadt rongyok borították a testét, de mégis húzta,
vonszolta magával a terhet, bár majdnem összeroskadt a gyöngeségtől.
"Minek kínlódsz ezzel a fával? - kérdezte meg az angyal. - Hiszen ha tüzet gyújtanál belőle magadnak itt, ahol állsz, megmelegedhetnél mellette."
"Jaj, lelkem, nem tehetem én azt - felelte az ember. - Asszonyom, s kicsi fiacskám van otthon, kik fagynak meg, s olyan gyöngék már, hogy idáig nem jöhetnének el. Haza kell vigyem nekik ezt a fát, ha bele is pusztulok."
Az angyal megsajnálta az embert, és segített neki a fával, s mivel az angyaloknak csodálatos nagy erejük van, egyszerre csak odaértek vele a sárból rakott kunyhóhoz, ahol a szegény ember élt.

Az ember tüzet rakott a kemencében, s egyszeriben meleg lett tőle a kicsi ház, s míg egy sápadtra éhezett asszony s egy didergő kisfiú odahúzódtak a tűz mellé melegedni, az angyal meggyújtott egy gyertyát az ember szívében, mert jóságot talált abban.
"Édesanyám, éhes vagyok..." - nyöszörögte a gyermek, s az asszony benyúlt a rongyai közé, elővett egy darab száraz kenyeret, letörte az egyik sarkát, s odanyújtotta a gyermeknek.
"Miért nem eszed meg magad a többit? - kérdezte az angyal.
- Hiszen magad is olyan éhes vagy, hogy maholnap meghalsz."
"Az nem baj, ha én meghalok - felelte az asszony -, csak legyen mit egyék a kicsi fiam."
S az angyal ott nyomban meggyújtotta a második gyertyát is, és odahelyezte az asszony szívébe.
A gyermek leharapott egy kis darabot a kenyér sarkából, aztán megszólalt:
"Édesanyám, elhozhatom két kis játszótársamat a szomszédból? Ők is éhesek, s nincs tűz a házukban. Megosztanám velük ezt a kis kenyeret, meg a helyet a tűznél!"
Az angyal pedig meggyújtotta a harmadik gyertyát is, és odaadta a kisfiúnak, aki boldogan szaladt ki a gyertyával a sötét éjszakába, hogy fénye mellett odavezesse kis társait a tűzhöz és a kenyérhez.
S pontosan ekkor érkezett el az utolsó előtti nap, és az Úristen alánézett a földre, s a nagy-nagy sötétségben meglátott három kis pislákoló gyertyalángot. És úgy megörvendett annak, hogy az angyal mégis talált jóságot a földön, ha nem is többet, csak hármat, hogy azon nyomban megszűntette a sötétséget, visszaparancsolta a napot az égre, s megkegyelmezett az emberi világnak.
S azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek, a sötétség minden este korábban szakad alá, és minden reggel későbben távozik, hideg támad, és befagynak a vizek, s a sötétség uralma lassan elkezdi megfojtani a világot. Mi emberek pedig megijedünk, s eszünkbe jut mindaz a sok rossz, amit elkövettünk az esztendő alatt, és amikor eljön a legrövidebb nap, és a Világosság angyala alászáll közénk jóságot keresni, egyszerre mind meggyújtjuk a karácsonyfák gyertyáit, hogy az Úristen ha alátekint, fényt lásson a földön, s megbocsássa a bennünk lévő jó miatt a bennünk lévő rosszat.

- Ez a karácsony igazi meséje - fejezte be nagyapánk ott a kandalló mellett azon a régi-régi karácsonyestén -, én pedig azért mondtam el nektek, gyerekek, hogy megjegyezzétek jól, és emlékezzetek reá. Mert ez a mi emberi világunk újra építeni kezdi a Bábel tornyát, melyben egyik ember nem értheti meg a másikat, jelszavakból, hamisságokból, elfogultságokból és előítéletekből, s jönni fog hamarosan az irigység is, a rosszindulat, meg a gonoszság, melyek miatt az Úristen újra pusztulásra ítéli majd az embert. Tolvajlás és gyilkosság fog uralkodni a földön, s ha a nyomorúság és a nagy sötétség rátok szakad majd, akarom, hogy emlékezzetek: csak a szívetekben égő gyertya menthet meg egyedül a pusztulástól.

187 éve született Borsos JózsefBorsos József (Veszprém, 1821. december 21. – Budapest, 1883. augusztus 19.) festőművész, Borsos Márton ügyvéd, lapszerkesztő, lapkiadó fia.

Életpályája
1837-től Pesten Schoefft József tanítványa volt, majd 1840-ben Leopold Kupelwieser osztályában a bécsi képzőművészeti akadémia halgatója lett.
Az elégedetlen festő
1843-ban Ferdinand Georg Waldmüller magániskolájába iratkozott át. Bécsben élt, de a pesti közönség körében is népszerű volt.
A nemzetőr

Az udvar és a bécsi arisztokrácia kedvelt és keresett fetője volt, de tőzsdespekulációk következtében elvesztette így szerzett vagyonát, ezért 1861-ben Pestre költözött. A festészettel felhagyott és Doctor Albert festőművésszel társulva fényképészeti műtermet nyitott. Újra jelentős vagyonra tett szert, de végül a fényképészettel is felhagyott. Kibérelte a budai Szép Juhászné vendéglőt, melyet élete végéig vezetett.

Galambposta

Művészi pályája
Korán magára vonta a figyelmet, elsősorban arcképeivel és biedermeier stílusú, ma már esetenként édeskésnek ható életképeivel.
Almásy grófnő
Arcképei iránt a fényképezés terjedésével csökkent az érdeklődés. Számos képe van műgyűjtők, illetve a Magyar Nemzeti Galéria tulajdonában.
Becsüljük meg és terjesszük a magyar kultúra értékeit!