2008. november 24., hétfő

514 éve - ezen a napon halt meg Kinizsi Pál

1494. november 24-én halt meg. – Kinizsi Pál országbíró, temesi ispán, Mátyás királyhadvezére Kinizsi Pál (Temeskenéz? 1431? – Szent-Kelemen, 1494. november 24.) hadvezér.

Kiváló hadvezéri képessége, rendkívüli ereje és sorozatos győzelmei alapján mondai alakká vált hős.
1467-ben említik először Mátyás király egyik rendeletében, Máramaros megye főispánjaként. Apja a hagyomány szerint egy Bihar vármegyei molnár, de ez mindössze legenda. A Kinizsiek szerb eredetűek. Pál apja már harcolt Hunyadi János alatt a törökök ellen. Magyar Balázs egyik alvezéreként tűnt fel 1468-ban a morvaországi hadjáratban. 1472-ben hűségéért kapta a Budáról Itáliába vezető út mentén fekvő Vázsony várát, a hozzá tartozó birtokokkal.

A "Kinizsi várat" aztán palotával, barbakánszerű kapuvédőművel egészítette ki. 1478-ban pálosokat telepített, a mezővárossá kinevezett Vázsonyba, számukra kolostort és templomot építtetett. 1480 körül vette feleségül Magyar Balázs lányát, Benignát. 1480-ban Somló várát is megkapta.
Első nagy győzelmét Báthory Istvánnal együtt, 1479. október 13-án, Kenyérmezőnél aratta a török felett. 1481-ben Mátyás király a déli végek védelmével bízta meg. 1482-ben Szendrőnél győzött.
Mátyás halála után Corvin János ellen fordult, Ulászló mellé állt. 1490-ben várát a I. Miksa német-római császár elfoglalja Nagyvázsonyt, melyet a következő évben visszafoglal Kinizsi. 1492-ben megsemmisítette a szétzüllött fekete sereget.

Élete végén ismét a török ellen harcolt. 1494-ben megmentette Nándorfehérvárt az árulástól.
Az áruló katonákat, akik pénzért akarták az erősséget átadni, iszonyú kínzások közepette végeztette ki. Betört Szerbiába és Bulgáriába. Szendrő ostrománál halt meg.

Nincsenek megjegyzések: