2008. november 9., vasárnap

A piramisok rejtélye

A gízai fennsíkra vezető emelkedő Kairó közelében majdnem 5000 évvel ezelőtti múltra vezeti vissza a látogatót. A távolból a három fő piramis első pillantásra úgy fest, mint három meredek hegycsúcs. Félútról szemlélve nem látszanak monumentálisnak, de ha közvetlen közelből tekintünk fel rájuk, a hatás megsemmisítő. Egyszerűen hatalmasak. Ha felnézünk rájuk, csak a rengeteg követ és a kék eget látjuk.
A három közül a legnagyobb Kheopsz fáraó piramisa, a Nagy Piramis (Kheopsz a görög neve Hufu egyiptomi uralkodónak).
A középső Khephrén (Hafré) fáraóé, ám ez csak a távolság miatt tűnik kisebbnek. A harmadik, Mükerinoszé (Menkauré) valóban kisebb, mint a másik kettő.

Csodálatos tervezés
Vajon hogyan tudtak az ókori egyiptomiak egy ilyen hatalmas, 5,3 hektáros piramist kőtömbökből felépíteni ? Talán valamilyen bonyolult matematikai képlet segítségével ? Mint oly sok más kérdésre, ami az egyiptomi társadalomra vonatkozik, bizonyítékok hiányában erre sincsen válasz…
Kheopsz fáraó Nagy Piramisának hossza 230 m, eredeti magassága 147 m. Sajnos az idők folyamán a legfelső kövek eltűntek, összehasonlításképpen, a salis kelegyház tornya 123 m Washington-emlékmű az amerikai fővárosban 169 m-es.

A piramist kb. 2,5 millió mészkőtömbből építették, össztömege 6 millió tonna körül lehet. Néhány nagyobb kő eléri a 15 tonnát, amelyeket habarcs nélkül és olyan szorosan illesztettek egymáshoz, hogy Flinders Petrie (1855-1942) angol egyiptológus joggal idézhette az arab Abdal-Latífot (1162-1231), miszerint "se tűt, se hajszálat" nem lehet közéjük dugni…
A mérnököknek, akik tervezték, tudományos képzettséggel kellett rendelkezniük, a piramis formája, méretei legalábbis ezt feltételezik. A piramis négy oldalvonala tizedfoknyi pontossággal a négy égtáj felé néz. A legnagyobb eltérés a hosszuk között mindössze 20 cm… A piramis körüli kövezeten belül a szintkülönbség csupán 2,5 cm…
Hogyan tudtak ilyen pontosságot produkálni csupán mérőpálcák, kötelek, asztronómiai megfigyelések segítségével ? Vagy talán használtak már vízzel töltött szintezőt ? De hogy miként állt össze ez a terv még csak nem is sejthetjük…
A piramis belsejét alkotó kövek mind a gízai fennsíkról származnak. A Szfinx, Khephrén fáraó jelképe egy kőfejtő helyén áll. A kívül lévő turai mészkövek a Nílus keleti partjáról kerültek ide. Ezek nagy részét később kiszedték a falból, és beépítették másvalamibe, például Kairó épületeibe. A kamrák rózsaszín gránitköveit Asszuánból szállították, amely kb. 800 km-es utat jelentett a Níluson…
A Nagy Piramis építése mindent egybevéve 20-30 évet vehetett igénybe. Ez idő alatt 4000 kőműves szakadatlanul dolgozott, ők faragták a köveket megfelelő alakúra és méretűre. Rajtuk kívül sok tízezer rabszolga hordta és rakta helyére a köveket az évnek abban a szakában, amikor a Nílus áradt, így a földeken nem lehetett dolgozni. Hatalmas embertömeg munkáját kellett megszervezni, ételt és szállást biztosítani nekik. Amikor a munkások nem kapták meg a kenyerüket, sztrájkok is előfordultak.

A Nagy Piramis belsejében
Más egyiptomi piramisoktól eltérően, mélyen a Nagy Piramis belsejében folyosók és kamrák találhatók. Az északi oldal egyik alsó bejárata kis folyosóra nyílik, ez lejjebb egy apró kamrába torkollik, amelyet ma Királynői Kamrának neveznek. Utána továbbvezet a Nagy Galériához, amely 47,5 m hosszú és 8,5 m magas. Ez a folyosó egy kanyar után a legnagyobb kamrába, a Királyi Kamrába visz, ahol egy szarkofágszerű láda található.
A Kheopsz piramis mellett kiásott, darabokban megtalált hajó hossza 43, 4 m, szélte a közepén 5,9 m. A piramis járatai. A: Bejárat B: Ereszkedő folyosó C: Emelkedő folyosó D: Nagy Galéria E: Előkamra F: Királyi Kamra G: "Teherelosztó kamrák" H, I:"Szellőzőaknák" J: "Királynő Kamrája" K: "Kút-akna" L: Földalatti Kamra

A hajót tartalmazó üregben 13 rétegben elrendezett, valószínűleg libanoni cédrusból való 1224 fadarabra, valamint kötelekre és evezőkre bukkantak.
A hajó eredeti funkciója máig bizonytalan. Talán a fáraó holttestét szállították rajta Gízába, hogy ott bebalzsamozzák és eltemessék, ám lehetett "nap hajó" is, amelynek az uralkodó lelkét kellett az égbe vinnie, de mindez csak találgatás, nem tudjuk az igazi célját…
A piramis belseje 3000 évig érintetlen maradt. Amikor Abdalláh al-Mámún 820-ban kísérőivel együtt belépett a piramisba, a folyosót egy hatalmas kő zárta le. Miután sikerült eltávolítaniuk az útból, elérték a Királyi Kamrát, de a szarkofágot üresen találták, holott semmi sem utal arra, hogy a sírt előzőleg kifosztották volna…


Ezért aztán a mai napig titok, hogy a Nagy Piramist mi célból építették. Ha nem Kheopsz fáraó sírja volt, akkor micsoda ? Vajon ki zárta le a folyosót, és miért ? Mivel még halvány bizonyossággal sem rendelkezünk, számtalan feltételezés született, de a valóságot nem ismerjük…
Az egyiptomiak hite szerint ahhoz, hogy a túlvilági életet élvezni lehessen, épségben kell megőrizni a testet ezért kifejlesztették a mumifikálás művészetét. A múmia szó az arab mumiya /bitumen) szóból ered, mivel valamikor azt hitték, hogy a kortól megfeketedett, konzervált holttesteket kátránnyal itatták át.

A balzsamozás folyamata a hason végzett bemetszéssel kezdődött, melyen át eltávolították a belső szerveket. Az agyat az orrlyukakon vagy a koponyaalapon ejtett bemetszésen át szedték ki. Ezeket a szerveket külön konzerválták, és a test mellett elhelyezett edényekben tárolták (a későbbi időkben visszahelyezték őket a testbe. A testfolyadékok eltávolítása végett a holttestet száraz nátronba helyezték. A Nílus-delta egyik kiszáradt tavának ez a természetes sója nagy mennyiségű szódabikarbónát tartalmaz, ez lehetett az oka, hogy hat-nyolc hét után a holttest teljesen kiszáradt. Mielőtt a holttestet koporsóba tették és a sírkamrába helyezték volna, gyantával impregnált vászontekercsekkel csavarták át.

A Nagy Piramis mindenesetre a 4500 évvel ezelőtt virágzó bürokrácia éles bizonyítéka. Könyvelők, földművesek, építészek, politikusok, minden rendű és rangú ember tisztelettel és kíváncsian néz fel rá.
A világ hét csodája közül az egyetlen, amely a mai napig fennmaradt…

Nincsenek megjegyzések: