2008. december 12., péntek

422 éve halt meg Báthory István

422 éve (1586. december 12.) halt meg Báthory István király és fejedelem.


1533. szeptember 27-n született Szilágysomlyón katolikus vallásba. Ifjú éveit I. Ferdinánd udvarában töltötte, majd a páduai egyetem hallgatója volt.


1565-ben Bécsett letartóztatták, és csak két év múlva szabadult.
A rendek 1571. május 25-én választották erdélyi fejedelemnek.

1575-ben, II. Zsigmond lengyel király (Zsigmond Ágost) halálakor a lengyel rendek királyukká választották. Lengyel királysága idején, Erdély kormányzását kancellárián keresztül gyakorolta. Később, 1575-ben bátyját, Báthory Kristófot erdélyi vajdának nevezte ki.

Istvánnak nagy tervei voltak: vezére akart lenni egy diadalmas török elleni keresztes háborúnak. Tervét elküldte XIII. Gergely pápának, és késznek nyilatkozott megkezdeni a háborút, ha a Szentszék segíti.
A pápától azonban csak ígéreteket kapott, s a lengyel országgyűlés sem támogatta a vér- és pénzáldozatot. Eközben az oroszok ellen harcolt, hogy biztosítva legyen hátországa, de nem valósultak meg ez irányú nagy tervei sem.


Trónörökös nélkül halt meg, a krakkói Wavel katedrális altemplomában temették el.

Nincsenek megjegyzések: