2008. december 3., szerda

71 éve halt meg József Attila
1937. december 3-án halt meg József Attila, XX. századi irodalmunk egyik legnagyobb költője.

Ady utáni költészetünkben az ő életműve jelenti az egyik legmagasabb csúcsot. Pesti külvárosi munkáscsalád gyermeke, s származása egész életét és költészetét meghatározza. Gyermekkora csupa megaláztatás és nyomorúság volt.


Tanár akart lenni, de a szegedi egyetemről versei miatt eltanácsolták. Szinte egész életét állás nélkül, alkalmi munkákból nyomorogta végig, a Horthy-rendszer elkoboztatta versköteteit, bíróság elé állította, a költő azonban nem engedett forradalmi elszántságából, s művészi tökéletességű versekben hirdette meg a feudálkapitalista rendszer iránt érzett gyűlöletét, a proletariátus győzelmébe vetett hitét. A polgári költészettől elvileg elszigetelte magát, s bekapcsolódott az illegális Kommunista Párt munkájába.

A sok küszködés és csalódás felőrölte idegzetét, s vonat elé vetette magát. Ma már ezt a megállapítást erősen megkérdőjelezik!!!

Lírája összefoglalja és kifejezi a két világháború közti Magyarország minden problémáját, a magyar nép minden érzését és gondolatát, dallamban és formákban rendkívül gazdag.

A költő irodalmi érdeklődésének, indíttatásának első jele saját vallomása alapján:
"A harmadikos olvasókönyvben azonban érdekes történeteket találtam Attila királyról és rávetettem magam az olvasásra. Nem csupán azért érdekeltek a hun királyról szóló mesék, mert az én nevem is Attila, hanem azért is, mert Öcsödön nevelőszüleim Pistának hívtak. A szomszédokkal való tanácskozás után a fülem hallatára megállapították, hogy Attila név nincsen. Ez nagyon megdöbbentett, úgy éreztem, hogy a létezésemet vonták kétségbe. Az Attila királyról szóló mesék fölfedezése azt hiszem döntően hatott ettől kezdve minden törekvésemre, végső soron talán ez az élményem vezetett el az irodalomhoz, ez az élmény tett gondolkodóvá, olyan emberré, aki meghallgatja mások véleményét, de magában fölülvizsgálja; azzá, aki hallgat a Pista névre, míg be nem igazolódik az, amit ő maga gondol, hogy Attilának hívják.

(Curriculum vitae, részlet)

Nincsenek megjegyzések: