2009. január 21., szerda

186 éve született Madách Imre

1823. január 21-én Alsósztregován született.
Apja, sztergovai és kelecsényi Madách Imre császári-királyi kamarás, anyja Majthényi Anna.
A család a 12. századig tudta visszavezetni származását.Pesten előbb filozófiai, majd jogi tanulmányokat folytatott. Tizennyolc évesen jogvégzett ügyvéd és elsőkötetes költő (Lantvirágok, 1840).
1841-től Nógrád vármegye szolgálatába állt, Balassagyarmaton másodjegyző, ahol szembesül - Pest után - a hétköznapok valóságával. 1842 és 1844 közötti válságkorszakban születnek a dráma formájú történelmi példázatok (Csák végnapjai, Mária királynő, Nápolyi Endre), egy Szophoklész-parafrázis (Férfi és nő), valamint személyes ihletésű drámája, a Csak tréfa.
Madách táblabíró, 1846-tól főbiztos, aktív szervezője az 1847. őszi követválasztásnak.
1845-ben házasságot kötött a nála öt évvel fiatalabb Fráter Erzsébettel, akitől három gyermeke született.

Madách dolgozószobája, az ,,oroszlánbarlang'' (itt írta a Tragédiát)
Alsósztregova, Madách-kastély


A forradalom és szabadságharc idején öccse, Károly a hadügyminisztérium tisztviselője, Pál Kossuth futárja a tavaszi hadjáratban, majd Nógrád vármegye alispánja. Imre 1849 júniusáig mint főbiztos szervezi a nemzetőrség felfegyverzését és ellátását.

Madách Imre íróasztala

A szabadságharc bukását nemcsak az ország, hanem családja, közvetlen környezete tragédiájaként is megéli. Öccse, Pál, Kossuth futáraként hal meg. Öccse titkos menyasszonya beleőrül ebbe. Nővérét, Máriát, s annak honvéd őrnagy férjét, gyermekeit Erdélybe való menekülés közben román parasztok brutálisan meggyilkolják. Testvére, Károly, menyasszonyának apját Haynau az elsők között végezteti ki.
1852-ben Kossuth titkárának, Rákóczi Józsefnek bújtatása miatt egyévi várfogságra ítélik, majd Pestet jelölik ki kényszerlakhelyül.
Házassága megromlik, 1854-ben elválik feleségétől. Alsósztregovai magányában irányítja birtokát, neveli gyermekeit, és készül újabb irodalmi alkotások írására.
Főműve, Az ember tragédiája 1859. február 17. és 1860. március 26. között íródott.


A Bach-rendszer bukása után, 1861-től Balassagyarmat országgyűlési képviselője, a Felirati Párt tagja. 1860-61-ben elkészült a Mózes, a nép öneszmélésének, szabadságra emelésének drámája.
1862-ben a Kisfaludy Társaság, a következő évben az Akadémia tagja.

Zichy Mihály illusztrációja a Tragédiához


1864. október 5-én Alsósztregován halt meg.

Nincsenek megjegyzések: