2009. február 1., vasárnap

1012 éve halt meg Géza fejedelem


Géza fejedelem (949 körül – 997. február 1.)

Géza Taksony fejedelemnek s egy előkelő besenyő nőnek – aki valószínűleg Tonuzoba rokona, lánytestvére – a fia volt. Egyetlen fivére, Mihály (pogány neve Györffy György szerint Béla) ismert.


Sajnos Géza fejedelemről nem találtam számomra hiteles információt az interneten , ezért erről, a magyarságnak igen fontos évfordulóról a "Történelem 6. osztályosoknak" című alternatív könyv alapján szeretnék megemlékezni .


"... Már Taksony fejedelem (950? - 970/72) felismerte az új helyzetet s megtette az első lépéseket a nyugati kereszténység befogadása felé. A korszakváltást azonban az ő elsőszülött fia, Géza nagyfejedelem valósította meg, aki kemény kézzel törte le a nyugati világgal szembeni ellenséges magatartást.

Így nevelte Vajk fiát, aki a keresztségben, amint ő is, az István /Stephanus/ nevet kapta s aki számára megkapta feleségként bajor Gizellát, a császár testvérhúgát. Leányait a velencei dózséhoz és a lengyel fejedelemhez adta férjül.


Benczúr Gyula: Vajk megkeresztelése


Géza fejedelem idejénben az ország, egyáltalán nem állt a megsemmisülés küszöbén, de a jövő érdekében mégis csak hasonulni kellett Nyugat-Európához. Géza ezért változtatta meg a társadalom szerkezetét, az eddig csak katonáskodó réteget az adományozott földjükön gazdálkodókká tette.
Elindította vármegyék megszervezését. Ezért terjesztette el a kőből és téglából való építkezést például Esztergomban, ahol a palotája állott, ezért kezdtek épülni a kőtemplomok, kolostorok /például később Pannonhalmának nevezett Szent Márton hegyén.

Pannonhalmi apátság

Ezért készíttetett fia, István számára uralkodói beavató koronát, amely nemcsak vetekedett a nyugati koronákkal, de minden szempontból túl is tett rajtuk.


Szent Korona

A mi Szent Koronánk ugyanis eredetileg is olyan boltozott korona volt, amint ma is látható. Nem két részből állították össze, s nem a 11. század vége után készült. A hátsó oldalán látható Dukász Mihály bizánci császárt ábrázoló lemezt ugyanis később tették rá a koronára.


A mi Szent Koronánk egészen egyedülálló ereklye, nincs párja a kerek világon!


Szent István után csak az az uralkodó volt törvényes magyar király, akit ezzel koronáztak meg. Sok viszontagságon ment keresztül, de isteni kegyelem folytán máig megmaradt.

Nincsenek megjegyzések: