2009. február 18., szerda

184 éve született Jókai MórÁsvai Jókai Mór (Komárom, 1825. február 18. – Budapest, 1904. május 5.) regényíró, a „nagy magyar mesemondó”, az MTA tagja.


JÓKAI Mór (1825-1904): író, újságíró, szerkesztő.

Komáromban született kisbirtokos nemesi családban. A pápai önképző körben ismerkedett meg Petőfivel. Bár ügyvédi oklevelet szerzett, első regénye, a Hétköznapok (1846) sikerén felbuzdulva az írói pályát választotta. Pesten a Tízek Társaságának tagja, 1847-ben az Életképek c. folyóirat szerkesztője.


A kőszívű ember fiai

A szabadságharc idején a forradalami ifjúság egyik vezére.
Világos után bújdosni kényszerül, majd élclapokat szerkeszt (Nagy Tükör, 1856; Üstökös, 1858). 1863-ban megindítja a Hon c. hírlapot.


Az aranyember


1865-ben képviselővé választották, az országgyűlésen a Határozati Párthoz csatlakozott, és életre szóló bartáságot kötött Tisza Kálmánnal.


Egy magyar nábob

A politikától fokozatosan visszavonult. 1894-ben ötvenéves írói jubileumát az egész nemzet ünnepelte, ekkor jelentették meg műveinek százkötetes díszkiadását. Születésének centenárumán kódexet neveztek el róla.

Kárpáthy Zoltán

Tagja volt a Kisfaludy és a Petőfi Társaságnak, 1858-tól a MTA-nak.

Nincsenek megjegyzések: