2009. február 23., hétfő

566 éve született Hunyadi Mátyás

Hunyadi Mátyás (Kolozsvár, 1443. február 23. – Bécs, 1490. április 6.) magyar király.

Nevezik Corvin Mátyásnak, az igazságos Mátyás királynak, hivatalosan I. Mátyásnak, de a köznyelv egyszerűen, mint Mátyás király emlegeti.
Neve latinul és németül Matthias Corvinus. Aláírásában a Mathias Rex (Mátyás király) tűnik fel. Magyarországon 1458 és 1490 között uralkodott. 1469-től cseh (ellen-)király, 1486-tól Ausztria hercege.
A magyar hagyomány az egyik legnagyobb magyar királyként tartja számon, akinek emlékét sok népmese és monda is őrzi.


Hunyadi Mátyás Kolozsvárott látta meg a napvilágot. Édesapja, Hunyadi János, korának egyik leghatalmasabb főura, édesanyja Szilágyi Erzsébet. Apja halála után V. László kivégeztette testvérét, Lászlót, őt magát Prágába hurcolta.
A király hirtelen halála miatt az események fő sodrába került. Podjebrád György megállapodott Szilágyi Mihállyal, hogy a fiatal hazaengedéséért cserébe Mátyás feleségül fogja venni leányát, Katalint. 1458-ban királlyá választott Mátyásnak számos nehézséggel kellett szembenéznie. Az uralkodó engergikusan látott hozzá hatalmának megszilárdításához. Leszámolt a Szilágyi-párttal. adót vetett ki, zsoldossereget hozott létre, egyetemet is próbált alapítani.
Külpolitikájának fő irányát Csehország és Ausztria megszerzése jelentette. Az Oszmán Birodalom ellen akkor lépett fel, amikor a törökök magyar területeket fenyegettek. Uralkodása idején budai, illetve visegrádi udvara az európai reneszánsz egyik központja.

Világhírűvé vált könyvtára (corvinák).


Második felesége, Aragóniai Beatrix sem szült neki gyermeket, így a trónöröklés kérdése égetővé vált. Mindent megtett, hogy a magyar főurak törvénytelen gyermekét, Corvin Jánost fogadják el leendő királyukként.

Mátyás 1490. április 26-án halt meg Bécsben. Személyét a nép az igazságos jelzővel látta el, alakja számos monda főhőse lett.


Egy csodálatos előadás Hunyadi Mátyásról:Nincsenek megjegyzések: