2009. február 25., szerda

Kezdődik a nagyböjt

A húsvétot megelőző negyvennapos nagyböjt kezdete, a hamvazószerda idén február 25-ére esik. A nagyböjt a keresztények számára alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre, hogy méltóképpen felkészülhessenek Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére.

Hamvazószerda abból az ősi hagyományból ered, hogy a hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Ennek emlékét a mai napig őrzi a szertartás: az előző évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap ezen a napon (és nagyböjt első vasárnapján) keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben ezt mondja: Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel! A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást.


Hamvazószerda:

A hamvazószerda, böjtfogószerda, szárazszerda, aszalószerda stb. elnevezés utal egyrészt az e naphoz kötődő hamvazás egyházi és laikus szokására, másrészt jelzi a böjt kezdetét. A keresztény hagyományban a hamu a teremtés anyaga, az új kezdete. A farsangot követő hamvazószerdán a hívek homlokát az előző évi virágvasárnapi szentelt barka hamvaival kenik meg, s ez a nagyböjt első napja, a vezeklés, a bűnbánat időszaka.
A hamu részint a mulandóság, a gyász, az alázat jelképe; beavató és megtisztító eszköz, részint magában rejti a feltámadás, az élet lehetőségét, azaz a bánat jele, amely örömmé változhat.

A böjt teljes vagy részleges tartózkodást jelent ételtől, italtól és esetenként a házastársi érintkezéstől. Megtisztulást, bűnbánatot, vezeklést, ill. előkészületet, várakozást jelent.
Mivel a vasárnapokat az egyház nem számítja böjti napnak, a VII. század óta szerdai nappal kezdődik a nagyböjt, így hamvazószerdától húsvét vasárnapig a böjti napok száma éppen negyvenet tesz ki.


A böjt a figyelem középpontjába állítja a megtisztulást, a belső rendeződést, jelzi az ember Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való áldozatvállalását.
Nagyböjtben a keresztények különös figyelmet fordítanak a szegények megsegítésére is.

Nincsenek megjegyzések: