2009. március 26., csütörtök

134 éve halt meg Kriza János

Kriza János (Nagyajta, 1811. június 28. – Kolozsvár, 1875. március 26.) néprajzkutató, költő, műfordító, unitárius püspök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja

Kolozsvárott tanult, majd 1835–37-ben külföldön (Berlinben) folytatta tanulmányait. 1837-ben a kolozsvári unitárius egyház lelkésze, majd 1861-től püspöke.
Az irodalomban friss, népies hangú dalaival jelentkezett, irodalmi zsebkönyvet adott ki Remény címmel (1839).
Az 1840-es évektől fáradhatatlanul gyűjtötte a székely népköltészet termékeit.
Anyagát Vadrózsák címmel adta ki (Kolozsvár, 1863). A gyűjtemény balladákat, dalokat, táncszókat, találós kérdéseket, népi sajátosságokat, népmeséket tartalmaz, valamint egy tájszótárt és egy rövid tanulmányt a székely nyelvjárásokról.


1863-ban a Kisfaludy Társaság rendes tagja.
Alapította a Keresztény Magvető c. folyóiratot, amelynek eleinte (1861–62) szerkesztésében is részt vett.

Fő művei:
Magyar Népköltési gyűjtemény
Székely népköltési gyűjteményNincsenek megjegyzések: