2009. március 4., szerda

177 éve született Champollion

Jean-François Champollion (Figeac, Franciaország, 1790. december 23. – 1832. március 4.) francia klasszikafilológus, orientalista, az egyiptológia tudományának megalapítója, az ókori egyiptomi hieroglif írás megfejtője.


Elődei (Silvestre de Sacy, Johan David Akerblad, Thomas Young és William Bankes) munkájára építve Champollion 1822-ben a rosette-i kő egyes részeit lefordította, és bebizonyította, hogy az óegyiptomi nyelv hasonlított a kopt nyelvhez, és hogy írásrendszere fonetikus és ideografikus jelek kombinációja.
Thomas Young az elsők között volt, akik megkísérelték megfejteni az egyiptomi hieroglifákat. Munkáját Akerblad svéd diplomata démotikus ábécéjére alapozta, ami 29 betűt tartalmazott. Akerblad úgy vélte, hogy az írás vagy teljesen fonetikus vagy alfabetikus.

Young ugyanezt gondolta, és 1814-re teljesen lefordította a rosette-i kő démotikus szövegét (86 démotikus szót azonosított be). Young ezután a hieroglifák felé fordult és elért valamennyi haladást, azonban nem ismerte fel, hogy a démotikus szöveg és a hieroglifák, bár ugyanazt fejezik ki, mégsem egymás szó szerinti megfelelői.


Amikor Champollion kiadta a hieroglifák fordításának saját változatát, Young dicsérte a munkáját, de ugyanakkor azt állította, hogy azok az ő kutatásain alapulnak, és részt kért az elismerésből. Champollion tagadta Young állítását, és nem ismerte el hozzájárulását a fordításhoz. Ezt követően szemben álltak egymással, és nem kis részben az adott kor politikai feszültségei miatt az angolok Youngot, a franciák Champolliont támogatták.
Champollion, aki a hieroglifák nyelvtanának feltárása után rámutatott a Young által elkövetett hibákra, kitartott amellett, hogy a hieroglifákat egyedül fejtette meg. 1826 után azonban, amikor a párizsi Louvre kurátora volt, betekintést engedett Youngnak a démotikus kéziratokba.


1827-ben Ippolito Rosellini, akit az olasz egyiptológia megalapítójának tekintenek, Párizsba ment egy évre, hogy elmélyítse ismereteit a Champollion által javasolt kódmegfejtési módszerben. A két nyelvész elhatározta, expedíciót szerveznek Egyiptomba, hogy megerősítsék a felfedezések érvényességét. A Champollion vezette kutatóút, melyben barátja és első tanítványa, Rossellini volt a segítségére, később a francia-toszkán expedíció néven vált ismertté, azt ugyanis Toszkána főhercege, II. Lipót és X. Károly, Franciaország királya egyaránt támogatta.


1828. július 21-én a tizennégy fős csapat Toulonban felszállt az Eglé nevű hajóra, és elindult Egyiptom felé. Egyiptomban a Níluson felfelé hajózva hatalmas mennyiségű emlékművet és feliratot vizsgáltak meg. Az expedícióról és annak eredményeiről az 1845-ben kiadott Monuments de l'Egypte et de la Nubie című könyv tudósított.

Az expedíciónak sajnos szakszerűtlenségből következő károkozást is fel lehet róni (talán azért, mert Champollion nem volt régész). Ezek közül megemlíthető az az eset, amikor tönkretették a Királyok völgyében I. Széthi sírját, ahonnan a tanulmányozás közben eltávolítottak két nagyméretű képet, melyek egymás tükörképei voltak. A képek jelenleg a Louvre-ban és a firenzei múzeum gyűjteményében találhatók.

Kimerülten a fizikai munkától, Champollion szívszélhűdésben halt meg 1832-ben, 41 éves korában. A Père Lachaise temetőben helyezték örök nyugalomra. Egyik fivére, Jacques Joseph Champollion-Figeac szerkesztette néhány munkáját. Az ő fia, Aimé-Louis (1812–1894) a két testvér életrajzát írta meg.

Nincsenek megjegyzések: