2009. október 2., péntek

2331 éve halt meg Arisztotelész


Arisztotelész, (Kr. e. 384 – Kr. e. 322) görög tudós és filozófus, a modern európai tudomány atyja és előfutára.

Mesterével, Platónnal együtt a nyugati kultúra legnagyobb hatású gondolkodói közé tartozik. Már az ókorban híressé vált nemcsak filozófiai és irodalmi művei miatt, de a kiemelkedő tehetségű makedón fejedelem és despota, Nagy Sándor nevelőjeként is.

Nemcsak a legtöbb, modernnek tekintett tudományban jeleskedett, nemcsak a filozófiában, a nyelvészetben, a biológiában, a pedagógiában, a politikatudományban sikerült maradandót alkotnia, sőt ezek közül és ezeken felül többet is tulajdonképp megteremtenie, de az irodalomelméletben s mi több, az irodalomban is; különben az antik próza egyik legnagyobb mestere.


Arisztotelész Logikájának 1570-es kiadása

Sajnos nemcsak szépírói munkái, hanem sok más műve is az utókor számára, úgy tűnik, végleg megsemmisültek, különösen melyeket a nagyközönség számára szerzett és melyek már életében népszerűvé tették, de a megmaradtakból – Fizika, Metafizika, Etika, Politika, Poétika és mások – is több életműnyi anyag kitelik.

Nincsenek megjegyzések: