2009. október 25., vasárnap

Hungarikumok

A hungarikum szó jelentése magyar mű vagy magyar termék.

A fogalmat három különböző területen is használják:
- könyvtártudományban;
- élelmiszeriparban és a kereskedelemben;
- Hungaricum Club tagjaival, termékeivel kapcsolatban.

Ismerjük meg az igazi Hungarikumokat!A könyvtártudományban hungarikumnak nevezik azokat a műveket, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak Magyarországhoz.
„szigorú” hungarikum: minden, 1711 előtt magyar nyelven írott mű


Anonymus (P. dictus magister): Gesta Hungarorum - Magyarország, 13. század utolsó harmada. /fordította: Pais Dezső/
Az első fennmaradt magyarországi latin történeti elbeszélés a magyar történelem első századairól.


Rogerius mester siralmas éneke

Sopronban írta meg a magyarországi tatárjárásnak, különösen pedig saját bujdosásának történetét Carmen miserabile (Siralmas Ének) címen, amelyet régi pártfogójának, Toletanus János paesti püspöknek ajánlott. Művét először Pruisz János váradi püspök nyomatta ki Thuróczy János krónikája 1488. évi brünni kiadása függelékéül, de még azon évben megjelent a Thuróczynak augsburgi kiadásában is.
Magyar fordítását Szabó Károly adta ki Rogerius mester váradi kanonok siralmas éneke címmel (Pest 1861).

Képes Krónika
A középkori magyar történelem eseményeit és egyéniségeit bemutató Képes Krónika 147 forrás értékű miniatúrával. Mind történeti, mind művészeti szempontból gyűjteményünk egyik legbecsesebb dokumentuma - Chronicon pictum, Magyarország, 1358 után A középkori magyar történelem eseményeit és egyéniségeit bemutató Képes Krónika 147 forrás értékű miniatúrával. Mind történeti, mind művészeti szempontból gyűjteményünk egyik legbecsesebb dokumentuma.


Chronica Hungarorum
Az első Magyarországon nyomtatott könyv, a Chronica Hungarorum. Buda, 1473, Andreas Hess.


Thuróczy János: Chronika Hungarorum
Mátyásnak és Beatrixnak ajánlott, korvinának számító, nyomtatott magyar krónika: Thuróczy János: Chronica Hungarorum. Augsburg, 1488, Theobald Feger budai könyvárus megrendelésére Erhard Ratdolt nyomtatta.


Halotti beszéd és könyörgés

A Halotti Beszéd és Könyörgés a magyar nyelv első ismert összefüggő prózai nyelvemléke. - Pray-kódex, 12 század közepe-13. század eleje.Ómagyar Mária-siralom
A magyar nyelv első verses szövegemléke az Ómagyar Mária-siralom - Leuveni-kódex, 13. század utolsó negyede.

Nincsenek megjegyzések: