2009. november 24., kedd

515 éve halt meg Kinizsi PálKinizsi Pál (Temeskenéz? 1431? – Szent-Kelemen, 1494. november 24.) hadvezér. Kiváló hadvezéri képessége, rendkívüli ereje és sorozatos győzelmei alapján mondai alakká vált hős.


Lengyel Dénes: Mátyás király és Kinizsi
- Dunántúli népmonda nyomán -

Történt egyszer, hogy Mátyás király a Bakonyban, Nagyvázsony környékén vadászott. Nagy meleg volt: a király beüzent a barátok klastromába, hogy erősen megszomjazott.


Mindjárt futottak a barátok, és aranykupában finom somlai bort hoztak a királynak.De Mátyás király hozzá sem nyúlt, hanem azt mondta:

- Ilyen melegben nem iszom bort.

Meghallotta ezt a malomajtóból Kinizsi Pál, az erős molnárlegény, aki éppen malomkövet faragott. Beugrott hát a korsóért, és futott vele a királyhoz.

Amikor odaért, azt mondták a barátok:

- Ejnye, fickó, hát a tálca hol maradt?

Visszafut Kinizsi, felkapja a malomkövet, és azon nyújtja át a korsót. Mátyás királynak megtetszett ez a derék legény. Ott nyomban nekiajándékozta Nagyvázsonyt. Szót váltott vele, bevette seregébe, aztán harcba küldte a török ellen.
Amikor Kinizsi a bátorságával is kitűnt, Mátyás még jobban megszerette, és egyszer azzal bízta meg, hogy követségbe menjen a török császárhoz.
De Kinizsi, aki a csatamezőn nem ijedt meg a töröktől, semmiképpen se akarta vállalni ezt a kitüntetést.

A király így biztatta:

- Jó hívem, Kinizsi Pál! Ha a török a te fejedet leüttetné, én a fejed helyébe harmincezer török fejet vágatok le!

Úgy bizony - mondta erre Kinizsi -, de a harmincezer fej közül egy se illik úgy a Palkó nyakára, mint ez a mostani fejem.

Nincsenek megjegyzések: