2009. november 22., vasárnap

Szent Cecília napja: Szent Cecília a zenészek védőszentje

Raffaello: Szent Cecília

Ceciliusok előkelő családjából származott.
Szüzességi fogadalmat tett, és jegyesét, Valerianust isteni segítséggel nemcsak megtérítette, hanem hasonló életre vezette.
Ugyancsak jegyesének testvérét, Tiburtiust, és az elfogatásukra küldött Maximust is Krisztus szeretetére és hitére vezette.

Miután a három vértanúságot szenvedett, Cecilia a Praetextatus katakombában temettette el őket. Almachius prefektus a szegényeket gyámolító és hitükben megerősítő Ceciliát külön kínzás alá vetette.
Sok gyötrelemnek vetették alá, míg végül kard általi halálra ítélték.
A hóhér nem tudta lefejezni, bár háromszor csapott az elítéltre.
Cecilia a hagyomány szerint még három napig élt, és I. Orbán pápa megerősítette a szentségekkel halála előtt.itáliai festő: Szent Cecília

Szt. Cecilia szűz és vértanú kiemelt tiszteletét bizonyítja nevének említése a római misekánonban. Az egyházi zene pártfogójának a 15. századtól kezdik tekinteni. Ekkortól válik hagyományossá orgonistaként való ábrázolása, majd pedig emléknapjának zenei fesztiválként történő ünneplése.
Domenichino: Santa Cecilia

Szt. Cecilia védnöksége alatt zenei társulások is működtek. Rómában a 16. sz.-ban V. Sixtus pápa kánoni megerúsítésével jött létre a húsz kiváló egyházzenészből álló „Confraternità dei Musici di Roma al Pantheon” (társalapítója Palestrina), mely Nagy Szt. Gergelyt és Szt. Ceciliát tekintette védőszentjének. A társulat későbbi neve: „Accademia di Santa Cecilia”.


230 körül halt meg Alexander Severus császár idejében, és a Kallixtus katakombában lévő családi sírboltban temették el.
I. Pascal pápa 321-ben a Cecilia trasteverei háza fölé emelt templomba vitette át az épen maradt holttestet, amelyet 1599-ben ugyancsak épen találtak meg olyan helyzetben, mintha csak éppen akkor lehelte volna ki lelkét.

Nincsenek megjegyzések: