2010. február 1., hétfő

997. február 1-én meghalt Géza fejedelemGéza Taksony fejedelemnek s egy előkelő besenyő nőnek – aki valószínűleg Tonuzoba rokona, lánytestvére – a fia volt.
Egyetlen fivére, Mihály (pogány neve Györffy György szerint Béla) ismert. Géza fejedelem A megvalósítás részleteiben erősen eltérőek voltak a vélemények.

Géza, az Árpád-család egyik leszármazottja 972-ben került a fejedelmi trónra.
Felesége a második legtekintélyesebb törzsfő, az erdélyi gyula lánya, Sarolt lett. Sarolt apja és udvara már keresztény volt, a Bizánci Birodalom mellett élve a keleti egyház keblébe tért.
A fejedelemnek más tervei voltak. Az számára is nyilvánvaló volt, hogy a keresztény szomszédai csak keresztény országot és uralkodót fogadnak el tárgyalópartnerül és a békességet fontos erénynek tekintő hit könnyebben kezelhető alattvalókat is ígért.

Azonban Bizáncban a gyula után csak második számú törzsfő lehetett volna és a keleti egyháznak a világi hatalommal való összefonódása miatt a bizánci bábáskodás elfogadása azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy a birodalom előbb-utóbb magába olvasztja a fiatal magyar fejedelemséget.
Ezért Géza nyugat felé fordult: követeket küldött a német-római császárhoz, feloldandó az elődei harcos politikája okozta ellenséges hangulatot, illetve a német támadás veszélyét és tőle kért hittérítőket.

(fent Gulyás Géza festménye)

Nincsenek megjegyzések: