2010. január 10., vasárnap

Csanádi Imre: Hajnali káprázatCsókák csikognak. Megjön a tél megint.
Dér volt az éjjel. Mustszagu nagy hegyek
csillámlanak kopár ezüstben -
Minden ezüst, belecsöndül ég, föld.

Villámlik ég, föld, rettenetes ezüst
szépségben; omlik földre a gyönge lomb, -
megvillog egy ezüst halánték,
moccan alig: leomolna menten.

Apám! - riadtan suttogom - elzuhan!
Kapnék utána: föl se tekint, szegény;
tesz-vesz tovább, szótlan, rogyottan,
szél emeli szaladó kacatját.

Portól hunyorgat, bajsza merő törek;
szecskát cipel - lám könnyü (hisz az nehéz!),
bedönti az egyszál tehénnek:
neh! - keserűn taszigálja - edd hát!

Aztán kiballag, hátrapöcinti rossz
vedlett kalapját, a küszöbön megáll,
előkerül az ócska dózni,
leng a maró cigaretta füstje.

Leng, leng, eloszlik rongyosan, ellebeg
bámulja felhős szemmel az én apám,
köhint, s némán, föloldozatlan
tántorodik le a néma földbe.

Nincsenek megjegyzések: