2010. április 1., csütörtök

199 éve született Somogyi Károly könyvtáralapító

1811. április 1-én megszületett Somogyi Károly könyvtáralapító

1811. április 1-én született Tiszaföldváron nemesi család sarjaként. Édesanyja Kelemen Borbála (1780-1838) az első magyar színigazgató: Kelemen László húga, édesapja Somogyi Csizmazia Sándor (1772-1860), hites táblai ügyvéd volt.

A szülők irodalmi munkásságából kiemelendő a Kelemen Borbála fordításában megjelent Hasonlatosságok (1807), valamint Somogyi Csizmazia Sándor Dentu Mogerek vagy a' Magyaroknak Ős-elei című munkája.
Az apa tevékenyen résztvett a korabeli irodalmi életben, egy ideig a 'Hazai és külföldi tudósítások'-at is szerkesztette.
Sokat fordított német szerzőktől, de írt egy magyar nyelvtant, sőt a 'kör négyszögíttéséről' is egy dolgozatot.

A család számára természetes életteret jelentettek a könyvek, a gyermekek korán megismerkedtek a szellemi alkotómunka örömeivel; különösen igaz ez Somogyi Károlyra, akit művészi ambícióval és tehetséggel is megáldotta a sors.

Publicisztikai tevékenysége során a szabadságharc mellett foglalt állást. Hazafias és szabadelvű cikkei miatt bujdosnia kellett.Esztergomi kanonokként tette országos elismerést kiváltó, nemes felajánlását: 1881-ben Szegednek ajándékozta 43 701 kötetes felbecsülhetetlen értékű könyvtárát.
Nagy értékű könyvtárat gyűjtött, amelyet 1880-ban az árvíz sújtotta Szeged városának adományozott.

A könyvtár 43 701 kötetet tartalmazott. Az intézmény ma az ő nevét viseli. Több bölcsészeti és teológiai művet írt.
Esztergomban hunyt el 1888. március 20-án.

Nincsenek megjegyzések: