2010. március 16., kedd

553 éve fejezték le Hunyadi Lászlót

Hunyadi László magyar főúr, Hunyadi János fia (1433 - 1457)

Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet fia 1433 körül született.Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet fia 1433 körül született. 1452-ben pozsonyi ispán, 1453-ban horvát-szlavón bán, 1453-ban V. László megbízásából a csehek elleni felvidéki hadjárat főkapitánya, 1456-57-ben temesi ispán volt.
Apja halála után, 1456 augusztusa után a király László apjától örökölt tisztségeit Cillei Ulriknak adományozta. Hunyadi László azonban magát tekintette az országos főkapitánynak, nem engedte át a kezén levő királyi várakat, majd híveivel 1456-ban megölette Cilleit.Benczúr Gyula: Hunyadi László búcsúja

V. László király ráruházta a főkapitányi tisztséget, s ugyan esküvel fogadta, hogy nem áll bosszút Cilleiért, 1457. március 14-én azonban elfogatta.
Az országnagyok hűtlenség címén halálra ítélték Hunyadi Lászlót, s a budai vár Szent György terén lefejezték. Öccse, Mátyás király 1458 tavaszán a gyulafehérvári székesegyházba, atyja mellé temettette, de megbosszulására nem tett lépéseket.


Madarász Viktor: Hunyadi László a ravatalon

1458-ban Mátyás király kihantoltatta, és ünnepélyesen Gyulafehérvárott, apjuk mellett helyezte örök nyugalomra fivérét.

Emlékét több művészi alkotás őrzi: Erkel Ferenc operája, Petőfi Sándor (A király eskűje), Arany János (V. László), Madarász Viktor (Hunyadi László siratása) és Benczúr Gyula (Hunyadi László búcsúja) festményei.

Nincsenek megjegyzések: