2010. május 13., csütörtök

Zrínyit és Frangepánt börtönbe zárják

1670 – Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc grófok Bécsbe menekülnek, hogy kegyelmet kérjenek I. Lipót császártól, azonban április 17-én letartóztatják, és a bécsújhelyi várba zárják őket.


Itt Zrínyi ékes latin nyelven írt egy igazolást a királyhoz, melyben igazolta tetteit, és hivatkozott a király ígéretére, hogy nem lesz bántódása, ha megadja magát, elősorolta az ő, Miklós bátyja és őseik nagy érdemeit és ezekért kegyelmet kért.
Mindezt hiába tette, egy évi és egy hónapi fogság után alkotmányellenesen egy német bíróság halálra ítélte őt és sógorát. Zrínyi hősként, félelem nélkül halt meg. Augusztics Tamás zágrábi kanonok írja (mint szemtanú), hogy a hóhér több ügyetlen csapás után fejét inkább letépte, mint levágta. Az ő és Frangepán holttestét egy gödörbe dobták a Szent Mihály-templom fala mellett.


Frangepán Katalin megőrült és 1673. november 16-án halt meg a grazi zárdában. Egyetlen fiukat, János Antalt nevétől is megfosztották és Gnade Antal néven sorozták be katonának , míg 1683-ban minden alap nélkül ráfogván, hogy a király élete ellen tör, Rattenburg tiroli várban, utóbb Kufsteinban börtönbe vetették, ahol húsz évig sínylett. Itt megőrült és ötven éves korában, 1703-ban meghalt. Ő volt az utolsó Zrínyi.

Mi magyarok rendkívül "sokat köszönhetünk" a Habsburgoknak. Mindig is harag és szomorúság fog el, amikor - mintha semmi sem történt volna történelmünk folyamán - joviálisan, csak "sógoroknak" nevezzük őket. Jó volna, ha a magyar emberek tisztában lennének saját történelmükkel!


1 megjegyzés:

ÉvaZsuzsanna írta...

Zágrábban járva a múlt héten egy pirosfehérzöld szalagot kötöttem az egykor Szent István tiszteletére emelt templomban Zrínyi és Frangepán mellszobrához...