2010. november 19., péntek

23 éve halt meg Dömötör Tekla

Dömötör Tekla (1914–1987) néprajztudós
Folklórkutató, tanszékvezető egyetemi tanár, a történettudományok (néprajz) doktora (1972).

(Sajnos csak ezt a fotót találtam az interneten.)
A népköltészet, a népszokások, a néphit és a népi színjátszás történeti rétegeit és európai összefüggéseit kutatta. Az e területeken feltárt jelenségeket kultúrtörténeti folyamatként írta le. Művei a magyar néprajztudomány időtálló alapművei közé tartoznak.
Kiterjedt publikációs tevékenységet folytatott, hazai és külföldi folyóiratoknál, kiadóknál jelentek meg művei. Jelentős oktatói életműve is, szellemi örökségét tanítványainak emlékezete őrzi.


Nincsenek megjegyzések: