2009. március 20., péntek

307 éve halt meg Tótfalusi Kis Miklós nyomdász

1702. március 20-án meghal Tótfalusi Kis Miklós nyomdászMisztótfalun, Nagybányán és a nagyenyedi Bethlen kollégiumban tanult.
1680-ban Amszterdamban teológiai tanulmányokat kezdett, de abbahagyta azt, és belevágott a nyomdászmesterség fortélyainak elsajátításába.
Kiváló betűmetszővé vált, egész Európából kapott megrendeléseket.
Ő készítette el az első grúz nyomtatott ábécét. Az évszázadokon át Európa-szerte kedvelt és Anton Jansonnak tulajdonított betűtípusról később kiderült, hogy az ő alkotása.


Vagyonának jelentős részét fordította magyar nyelvű Biblia kiadására. 1685-ben újranyomtatta - a saját maga metszette betűkkel - Károli Gáspár Bibliáját. 1689-ben megszüntette virágzó amszterdami műhelyét, és Kolozsvárra költözött, hogy nyomdát alapítson.
A református egyház nyomdáját felújította, 1693-tól mintegy 90 igényes, többségében világi könyvet adott ki.
Arra törekedett, hogy minél olcsóbban minél több Bibliát adjon ki, míg a műveltség terjesztése érdekében, tankönyvek, verseskötetek, naptárak kerültek ki nyomdájából.
Lektori, kiadói tevékenysége (a bibliakiadásban tett változtatásai, a helyesírás egységesítése) azonban az egyházi vezetés éles ellenszenvét váltotta ki. Érveit a latin nyelvű Apologia Bibliorumban (1697) foglalta össze. Az enyedi zsinaton 1698-ban állításainak visszavonására és eklézsia-megkövetésre kényszerítették. Testileg-lelkileg összetörve halt meg Kolozsvárott.


Sírja a házsongárdi temetőben

Nincsenek megjegyzések: