2009. március 20., péntek

521 éve jelent meg a Thuróczy Krónika

1488. március 20.
Megjelenik a "Magyarok krónikája"


Mátyás király ítélőmesterének, a köznemesi származású Thuróczy Jánosnak a krónikája ("Chronica Hungaroru") 1488-ban jelent meg először nyomtatásban Augsburgban, majd még ugyanebben az évben Brünnben.
A szerző Zsigmond király korszakától egészen saját koráig dolgozta fel Magyarország történetét, oklevelekre, régi krónikaszövegekre és a szóhagyományokra építve.


Mátyás király a Thuróczy-krónikából

Történetfelfogása a hun-magyar rokonság hagyományának felelevenítésén alapult. A hun birodalomalapító, Attila kora a "második Attila", vagyis Mátyás király korszakával tért vissza. E történelemszemlélet elősegítette és mutatja is a köznemesség harcias "szittya" öntudatának kialakulását.


Több középkori történeti munka címe: A magyarok története.


A legismertebbek:

Anonymus: Gesta Hungarorum


Anonymus: Gesta HungarorumKézai Simon: Gesta Hungarorum

Kálti Márk: Képes Krónika
, melyet 1358-ban kezdett írni. A Képes Krónika (Chronicon Pictum) egy latin nyelven írt krónika, illetve az azt tartalmazó kódex, amely 1360 körül készült Nagy Lajos budai udvarában, Szerzője feltehetően Kálti Márk.


Képes KrónikaHess András Budai Krónika néven ismeretes nyomtatványa 1473-ból.


Budai Krónika


Thuróczy János műve (Thuróczy-krónika) 1488-ból.


Nincsenek megjegyzések: